18 квітня 2020 набудуть чинності зміни до Закону про рекламу, якими встановлено, що реклама житлових будинків дозволяється за наявності у забудовника, що здійснює залучення коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування будівництва, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, або за наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

Така реклама має містити реквізити документів, визначених цією частиною.

Як і раніше забудовники не зможуть рекламувати житло без наявності права власності або користування земельною ділянкою та права на виконання будівельних робіт.

Крім того, для реклами будівництва об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками обов’язкова наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів.

За матеріалами https://biz.ligazakon.net/